ro | en

Cărţi şi publicaţii

Housing and Extreme Poverty. The Case of Roma Communities
Autor: Berescu, Celac si altii
ISBN 973-7999-56-8

Locuirea şi sărăcia extremă. Cazul romilor
Autor: Berescu, Celac si altii
ISBN 973-7999-55-X

Metodologie de reconfigurare a bazei spaţiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană: situarea problematicii amenajării teritoriului din România în raport cu principiile, strategiile şi politicile de dezvoltare spaţială din ţările Uniunii Europene
Autor: UAUIM CNCSIS D.Cristea
ISBN 973-7999-54-1

Formă şi trans-formare urbană
Autor: Tiberiu Florescu
ISBN 973-7999-53-3

Desenul – Îndrumar practic de la A la Z pentru viitorii arhitecţi
Autor: C.Dunel + M.Cocheci
ISBN 973-7999-52-5

Elemente de etică profesională în arhitectură şi urbanism
Autor: N.Grama+M.Moldovan
ISBN 973-7999-51-7

Noţiunea de locuire – de la locuinţă la locuire
Autor: D.Chirvai
ISBN 973-7999-50-9

Managementul reducerii riscului la dezastre – Strategii de arhitectură şi urbanism
Autor: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-49-5

Investigarea habitatului – abordare ecosistemică
Autor: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-48-7

Locuirea in România: o abordare cadru
Autor: C.Sârbu
ISBN 973-7999-47-9

Relatia structural-nestructural in proiectarea de arhitectura
Autor: M.Georgescu
ISBN 973-7999-46-0

Circulaţia influenţelor culturale reciproce dintre români şi saşi în S-E Transilvaniei reflectată în arhitectura vernaculară şi evoluţia contemporană a satelor din jud. Sibiu şi Braşov
Autor: CNCSIS A.Brătuleanu
ISBN 973-7999-45-2

Clădiri existente pentru învăţământ cu confort termic interior îmbunătăţit şi consumuri energetice reduse
Autor: CNCSIS Cr.Bratu
ISBN 973-7999-44-4

Metodologie de reconfigurare a bazei spaţiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană
Autor: CNCSIS D.Cristea
ISBN 973-7999-43-6

Proiectul urban ca interfaţă între om, societate şi tehnologie.
Influenţa tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în spaţiul urban. Interconectivităţi complexe între lumi reale şi lumi virtuale.
Autor: CNCSIS Fl.Machedon
ISBN 973-7999-42-8

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit