ro | en

Cărţi şi publicaţii

Restaurarea structurală a clădirilor de cult ortodox din Ţara Românească şi Moldova
Autor: Mircea Crişan
ISBN 973-85890-4-5

Influenţele noilor tehnologii în evoluţia construcţiilor spitaliceşti
Autor: Niculae Grama
ISBN 973-85890-3-7

Reinventarea spaţiului muzeal (de la colecţie la mediul urban)
Autor: Liliana Roşiu
ISBN 973-85890-2-9

Recomandări privind analiza, conservarea şi restaurarea structurală a patrimoniului arhitectural / Recommendation for the analysis, conservation and structural restauration of architectural heritage
Autor: Rodica Crişan
ISBN 973-85890-1-0

Un specific de locuire bucureştean
Autor: Petre Gheorghiu
ISBN 973-85890-0-2

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit