ro | en

Despre Editură

Editura Universitară „Ion Mincu” s-a înființat în anul 2001, prin decizie a Senatului UAUIM. Editura universitară „Ion Mincu” este afiliată Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în cadrulDepartamentului Informare-Documentare. Editura este acreditată categoria ”A” de către CNCS, ca urmare a reevaluării făcute în anul 2020.

Sediul editurii este la UAUIM, str. Academiei, nr. 18-20, cod 010014, București.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al editurii îl constituie publicarea de carte universitară, cu caracter didactic, precum și a lucrărilor din domeniul larg al arhitecturii și urbanismului, lucrări originale sau traduceri, în conformitate cu legislația în vigoare și cu Carta Universitară a UAUIM.

Tipuri de publicații

Publicațiile editurii se grupează în următoarele categorii tematice:

  1. Documente de prezentare și de popularizare a UAUIM sau a unor structuri de învățământ ale acesteia: cărți, broșuri, pliante, calendare, cărți poștale etc.
  2. Lucrări destinate procesului didactic: note de curs, breviare, cursuri, culegeri de proiecte, sinteze documentare etc.
  3. Lucrări cu caracter științific întocmite de cadre didactice ale UAUIM sau de alți specialiști ai domeniului care, la rândul lor, pot fi:
    • teze de doctorat
    • alte studii și cercetări din domeniul arhitecturii și urbanismului – lucrări originale sau traduceri
  4. Lucrări studențești curente sau lucrări de absolvire ale cursurilor de master, studii aprofundate sau cursuri post-universitare.
  5. Alte lucrări cu profil cultural larg
  6. Revistele „Analele Arhitecturii” , „Argument”, alte culegeri de materiale prezentate la sesiuni de comunicări științifice, conferințe și simpozioane pe diferite tematici din domeniile arhitecturii și urbanismului.

Aceste categorii pot alcătui serii (colecții), a căror prezentare va fi unitară și coerentă în ceea ce privește formatul, machetarea și coperta. Fiecare colecție va avea un responsabil științific.

Lucrările publicate de Editura Universitară „Ion Mincu” pot fi în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Se recomandă ca lucrările cu caracter științific (punctul c) publicate în limba română să aibă un rezumat în engleză, franceză, italiană sau germană.

Regulament

Download: Regulament_editura_2021.pdf