ro | en

formular-peer-reviewing.doc

Obiectivul procedurii de evaluare ştiinţifică urmăreşte ca toate materialele ce urmează a fi publicate să fie de nivel ştiinţific adecvat si să aducă contribuţii semnificative la domeniul abordat. Materialele trimise spre publicare sunt evaluate iniţial de membrii Consiliului Ştiinţific specializaţi în domeniu (arhitectură, urbanism, design).

Aceştia propun direcţionarea materialului către recenzorii ştiinţifici cu competenţe în domeniul în aria tematică care se înscrie cartea / publicaţia propusă spre editare.

Alegerea recenzorilor ştiinţifici se realizează folosind drept criteriu specializarea acestora, care trebuie să corespundă cu domeniul în care a fost încadrat articolul, respectiv cartea.

Recenzia unei lucrări se finalizează cu completarea check-list-ului anexat, unde 5 reprezintă punctajul maxim şi 1 minim.

Dacă se consideră oportun, se pot face comentarii ale punctajului în interiorul tabelului, în dreptul fiecărui criteriu.

Lucrarea este considerată acceptabilă dacă se întruneşte un număr minim de 40 puncte (dintr-un total de 70).

Comitet referenţi

 • prof. dr. Sorin Alexandrescu — Universitatea Bucureşti
 • conf. dr. ing. Sonia Chira — UTCB
 • conf. dr. ing. Mihaela Criticos — UAUIM
 • prof. dr. arh. Livio Dumitriu — Pratt Institute NY
 • prof. dr. arh. Mariana Eftenie — UAUIM
 • prof. dr. arh. Cristian Dumitrescu — U.Politehnica Timişoara
 • prof. asoc. dr. arh. Mircea Enache — SUA
 • dr. HC. arh. Dan Sergiu Hanganu — Academia Romana
 • prof. dr. arh. Ioan Lucăcel — UAUIM
 • prof. arh. Ştefan Manciulescu, arhitect-şef monum.istorice — Franţa Şcoala de la Chaillot
 • prof. dr. arh. Mircea Moldovan — UT Cluj
 • prof. dr. arh. Virgil Onofrei — UTC Iaşi
 • prof. dr. arh. Radu Petrovici — UAUIM
 • prof. dr. ing. Alexandru Sandu — UAUIM
 • prof. dr. ing. Cezar Scarlat — UPB
 • prof. dr. arh. Radu Tănăsoiu — UAUIM
 • prof. dr. arh. Sorin Vasilescu — UAUIM
 • prof. dr. arh. Anamaria Zahariade — UAUIM
 • prof.dr.arh. Alexandru Sandu (Consiliu Ştiinţific) — UAUIM
 • prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija (Consiliu Ştiinţific) — UAUIM
Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit