ro | en

Peer review

01_formular-peer-reviewing_editura_pt_2021.doc

Obiectivul procedurii de evaluare științifică urmărește ca toate materialele ce urmează a fi publicate să fie de nivel științific adecvat si să aducă contribuții semnificative la domeniul abordat. Materialele trimise spre publicare sunt evaluate inițial de membrii Consiliului Științific specializați în domeniu (arhitectură, urbanism, design).

Aceștia propun direcționarea materialului către recenzorii științifici cu competențe în domeniul în aria tematică care se înscrie cartea / publicația propusă spre editare.

Alegerea recenzorilor științifici se realizează folosind drept criteriu specializarea acestora, care trebuie să corespundă cu domeniul în care a fost încadrat articolul, respectiv cartea.

Recenzia unei lucrări se finalizează cu completarea check-list-ului anexat, unde 5 reprezintă punctajul maxim și 1 minim.

Dacă se consideră oportun, se pot face comentarii ale punctajului în interiorul tabelului, în dreptul fiecărui criteriu.

Lucrarea este considerată acceptabilă dacă se întrunește un număr minim de 40 puncte (dintr-un total de 70).

Comitet referenți

 • prof. dr. arh. Anamaria Zahariade – UAUIM
 • conf. dr. ing. Sonia Chira – UTCB
 • conf. dr. ing. Mihaela Criticos – UAUIM
 • prof. dr. arh. Livio Dumitriu – Pratt Institute NY
 • prof. dr. arh. Mariana Eftenie – UAUIM
 • prof. dr. arh. Cristian Dumitrescu – U.Politehnica Timișoara
 • prof. asoc. dr. arh. Mircea Enache – SUA
 • prof. dr. arh. Ioan Lucăcel – UAUIM
 • prof. arh. Ștefan Manciulescu, – Școala de la Chaillot, arhitect-șef monumente istorice, Franța
 • prof. dr. arh. Mircea Moldovan – UT Cluj
 • prof. dr. arh. Virgil Onofrei – UTC Iași
 • prof. dr. ing. Cezar Scarlat – UPB
 • prof. dr. arh. Sorin Vasilescu – UAUIM
 • prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija – UAUIM
 • conf. dr. arh. Dana Vais – Fac. de Arhitectură și Urbanism, UTCN Cluj-Napoca
 • conf. dr. arh. Ștefan Bâlici – Institutul National al Patrimoniului, Romania
 • prof. dr. arh. Pierre Von Meiss – Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • prof. dr. arh. Agostino Bossi – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Italy
 • prof. dr. arh. Augustin Ioan – UAUIM
 • conf.dr.arh. Cosmin Caciuc – UAUIM
 • conf.dr.arh. Francoise Pamfil – UAUIM
 • prof.dr.arh. Cerasella Crăciun – UAUIM
 • conf.dr.arh. Angelica Stan – UAUIM
 • conf.dr.arh. Lorin Niculae – UAUIM
 • conf.dr.arh. Ștefan Ghenciulescu – UAUIM
 • conf.dr.arh. Mariana Croitoru – UAUIM
 • conf.dr.arh. Carmen Dumitrescu – UAUIM
 • conf.dr.arh. Celia Ghyka – UAUIM
 • conf.dr.arh. Melania Dulămea – UAUIM
 • conf.dr.arh. Andra Panait – UAUIM
 • conf.dr.arh. Mihaela Pelteacu – UAUIM
 • conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu – UAUIM
 • conf.dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru Ionuț Petrișor - UAUIM
 • lect.dr.arh. Padu Ponta – UAUIM
 • lect.dr.arh. Toader Popescu – UAUIM
 • lect.dr.arh. Irina Tulbure-Moldovan – UAUIM
 • șef lucr.dr.arh. Adrian Moleavin – UAUIM
 • șef lucr.dr.arh. Sergiu Petrea – UAUIM
 • șef lucr.dr.arh. Daniel Armenciu – UAUIM
 • șef lucr.dr.arh. Vladimir Vinea – UAUIM
 • șef lucr.dr.arh. Ștefan Simion – UAUIM