ro | en

Strategia editorială

Materialele propuse spre publicare trebuie să fie de actualitate și să conțină elemente teoretice și experimentale importante, noi, originale și recunoscute ca fiind valoroase de către cel puțin două personalități sau specialiști de marcă din domeniul respectiv, membri ai Consiliului Științific Editorial.

Nu sunt acceptate spre publicare materiale preluate din lucrările altor autori (plagiate) sau paragrafe, tabele, materiale ilustrative preluate fără a fi precizată sursa bibliografică respectivă.

Autorii vor trimite manuscrisele în limba engleză, pe suport de hârtie și în formă electronică (fișiere în WORD / Office 97, Office 2000, Office XP) pe adresa de e-mail edituraionmincu@yahoo.ro. Lucrările vor fi însoțite de datele de identificare ale autorului cu care se va purta corespondența (tel., fax, adresă de e-mail). Aceleași precizări se aplică și tuturor coautorilor.

Fiecare articol propus va fi supus unui proces de recenzare (peer-review), pe baza principiilor susmenționate, de către 2 recenzori, membri ai Consiliului Științific Editorial. Procesul de recenzie va dura maxim 14 zile. Referatele de acceptare sau respingere a articolului sunt comunicate prin e-mail autorului principal, împreună cu observațiile rezultate ca urmare a recenziei de specialitate. Articolele nepublicabile nu vor fi înapoiate autorilor.