ro | en

Strategia editorială

Materialele propuse spre publicare trebuie să fie de actualitate şi să conţină elemente teoretice şi experimentale importante, noi, originale şi recunoscute ca fiind valoroase de către cel puţin două personalităţi sau specialişti de marcă din domeniul respectiv, membri ai Consiliului Ştiinţific Editorial.

Nu sunt acceptate spre publicare materiale preluate din lucrările altor autori (plagiate) sau paragrafe, tabele, materiale ilustrative preluate fără a fi precizată sursa bibliografică respectivă.

Autorii vor trimite manuscrisele în limba engleză, pe suport de hârtie şi în formă electronică (fişiere în WORD / Office 97, Office 2000, Office XP) pe adresa de e-mail edituraionmincu@gmail.com sau edituraionmincu@yahoo.ro. Lucrările vor fi însoţite de datele de identificare ale autorului cu care se va purta corespondenţa (tel., fax, adresă de e-mail). Aceleaşi precizări se aplică şi tuturor coautorilor.

Fiecare articol propus va fi supus unui proces de recenzare (peer-review), pe baza principiilor susmenţionate, de către 2 recenzori, membri ai Consiliului Ştiinţific Editorial. Procesul de recenzie va dura maxim 14 zile. Referatele de acceptare sau respingere a articolului sunt comunicate prin e-mail autorului principal, împreună cu observaţiile rezultate ca urmare a recenziei de specialitate. Articolele nepublicabile nu vor fi înapoiate autorilor.

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit