ro | en

Recomandări pentru autori

Indexare

VIZ-UAUIM.pdf - Indexarea în baze de date internaționale. Cerințe. Condiții

Redactare și editare

La elaborarea materialelor propuse spre publicare recomandăm respectarea următoarelor norme:

Lucrările trebuie să aibă un evident caracter de originalitate, autorii fiind răspunzători de conținutul și de dreptul de proprietate al informațiilor publicate.

Lucrarile se prezintă culese pe calculator cu corp 12 la un rând, cu toate semnele diacritice, listate pe o singură față, pe format A4, într-un singur exemplar, însoțite de suportul magnetic respectiv. Se recomandă folosirea soft-ului: WORD; cu fontul implicit Times New Roman, fără modificări sau variante; cu editorul de ecuații inclus în program (a se evita alte editoare de ecuații care, chiar dacă sunt mai performante, sunt mai puțin portabile); cu figuri scanate și introduse în document, dar și fișierul .jpg sau .tif aferent fiecărei figuri; tabelele, legendele figurilor și bibliografiile se culeg cu Arial de 10.

Titlurile și subtitlurile vor fi scurte, exacte și definitorii; ele vor fi indicate atât în limba română, cât și în limba engleză. Sub titlu se scrie complet prenumele și numele autorilor, precedate de titlurile universitare sau științifice. După nume se precizează locul de muncă.

Fiecare lucrare va fi însoțită de un scurt rezumat. Se recomandă ca rezumatul să fie atât în limba engleză, cât și în limba română.

Autorii vor folosi o frazare fluentă, fără foneme supărătoare, respectând regulile gramaticale și ortografia, ortoepia și punctuația gramaticii limbii române conform normelor actuale ale Academiei Române (de exemplu, scrierea cu â și „sunt”).

Terminologia științifică și simbolistica vor respecta normele standardizate unanim acceptate, iar unitățile de măsura vor fi cele ale Sistemului Internațional.

Formulele se vor numerota și se vor cita în paranteze mici.

Tabelele vor fi incluse în text. Ele vor fi denumite „Tabelul” și numerotate. Se recomandă ca tabelele să poarte și un titlu. În tabel, mărimile să fie însoțite de unitatea de măsură, în aceeași coloană sau rând.

Figurile vor fi incluse în text la locul cuvenit și vor fi denumite prescurtat Fig. urmate de numărul curent. Se recomandă ca figurile să aibă legende plasate sub figura respectivă.

Bibliografia obligatorie oricărui articol se va numerota și cita în paranteze drepte, în ordinea citării în text. Ordinea de prezentare a titlurilor în bibliografie este următoarea: numele autorului, inițiala prenumelui, titlul articolului sau cărții, revista în care apare împreună cu numărul tomului și al anului curent, editura și localitatea pentru cărți, pagina și anul apariției.

Toate publicațiile Editurii Universitare „Ion Mincu” vor avea înscrise la loc vizibil pe copertă sigla și denumirea editurii.