ro | en

Recomandări pentru autori

La elaborarea materialelor propuse spre publicare recomandăm respectarea următoarelor norme:

Lucrările trebuie să aibă un evident caracter de originalitate, autorii fiind răspunzători de conţinutul şi de dreptul de proprietate al informaţiilor publicate.

Lucrarile se prezintă culese pe calculator cu corp 12 la un rând, cu toate semnele diacritice, listate pe o singură faţă, pe format A4, într-un singur exemplar, însoţite de suportul magnetic respectiv. Se recomandă folosirea soft-ului: WORD; cu fontul implicit Times New Roman, fără modificări sau variante; cu editorul de ecuaţii inclus în program (a se evita alte editoare de ecuaţii care, chiar dacă sunt mai performante, sunt mai puţin portabile); cu figuri scanate şi introduse în document, dar şi fişierul .jpg sau .tif aferent fiecărei figuri; tabelele, legendele figurilor şi bibliografiile se culeg cu Arial de 10.

Titlurile şi subtitlurile vor fi scurte, exacte şi definitorii; ele vor fi indicate atât în limba română, cât şi în limba engleză. Sub titlu se scrie complet prenumele şi numele autorilor, precedate de titlurile universitare sau ştiinţifice. După nume se precizează locul de muncă.

Fiecare lucrare va fi însoţită de un scurt rezumat. Se recomandă ca rezumatul să fie atât în limba engleză, cât şi în limba română.

Autorii vor folosi o frazare fluentă, fără foneme supărătoare, respectând regulile gramaticale şi ortografia, ortoepia şi punctuaţia gramaticii limbii române conform normelor actuale ale Academiei Române (de exemplu, scrierea cu â şi „sunt”).

Terminologia ştiinţifică şi simbolistica vor respecta normele standardizate unanim acceptate, iar unităţile de măsura vor fi cele ale Sistemului Internaţional.

Formulele se vor numerota şi se vor cita în paranteze mici.

Tabelele vor fi incluse în text. Ele vor fi denumite „Tabelul” şi numerotate. Se recomandă ca tabelele să poarte şi un titlu. În tabel, mărimile să fie însoţite de unitatea de măsură, în aceeaşi coloană sau rând.

Figurile vor fi incluse în text la locul cuvenit şi vor fi denumite prescurtat Fig. urmate de numărul curent. Se recomandă ca figurile să aibă legende plasate sub figura respectivă.

Bibliografia obligatorie oricărui articol se va numerota şi cita în paranteze drepte, în ordinea citării în text. Ordinea de prezentare a titlurilor în bibliografie este următoarea: numele autorului, iniţiala prenumelui, titlul articolului sau cărţii, revista în care apare împreună cu numărul tomului şi al anului curent, editura şi localitatea pentru cărţi, pagina şi anul apariţiei.

Toate publicaţiile Editurii Universitare „Ion Mincu” vor avea înscrise la loc vizibil pe copertă sigla şi denumirea editurii.

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit