ro | en

The Ion Mincu Publishing House was founded in 2001. Its main object of activity is the publishing of academic book, with didactic features as well as works of the vast field of Architecture and Urbanism, original manuscripts and translations. In 2004, the publishing was recognized by the CNCSIS (National Council of Scientific Research in Higher Education NURC) and reaccredited in 2011 by the CNCS (National Research Council)

Latest Publications

Coperta
Arhitectura în călătorie / Architecture travelling
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-297-7 • published: 2023 • media: print
Coperta
Degradări ale anvelopei clădirilor, ediția a 2-a completată și revizuită
Ana-Maria Dabija, Radu Petrovici
ISBN 978-606-638-296-0 • published: 2023 • media: print
Coperta
Digital modeling of the impact of the 1755 Lisbon Earthquake / Ediția a 2-a revizuită
Maria Boștenaru Dan, Thomas Panagopoulos
ISBN 978-606-638-295-3 • published: 2023 • media: print
Coperta
MODALITĂȚI DE APLICARE A REGENERĂRII URBANE ÎN ZONE INDUSTRIALE DESTRUCTURATE. INTERVENȚII ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Mihai-Alexandru MOȚCANU-DUMITRESCU
ISBN 978-606-638-294-6 • published: 2023 • media: print
Coperta
DEZVOLTAREA POLICENTRICĂ ÎN CONTEXTUL POLITICII DE COEZIUNE TERITORIALĂ LA NIVEL EUROPEAN. PREMISE ALE POLICENTRICITĂȚII ÎN ROMÂNIA
MĂDĂLINA MOȚCANU-DUMITRESCU
ISBN 978-606-638-293-9 • published: 2023 • media: print
Coperta
CETATEA ARAD. Valențe arhitecturale ale relației istorie-oraș
Liliana Covaci Solon
ISBN 978-606-638-291-5 • published: 2023 • media: print
Coperta
DINAMICA ORAȘULUI NOCTURN PRIN ILUMINAT
Sebastian Guță
ISBN 978-606-638-292-2 • published: 2023 • media: print
Coperta
Arhitectura orașului - traducere (proiect editorial OAR, coordonator Celia Ghika)
Aldo Rossi, traducere de Smaranda Bratu Elian și Celia Ghyka, coordonare și revizie științifică de Celia Ghyka
ISBN 978-606-638-222-9 • published: 2023 • media: print
Coperta
Honoris Causa Professors of I.M.U.A.U., Bucharest, Romania
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-289-2 • published: 2023 • media: print
Coperta
Honoris Causa Doctors of I.M.U.A.U., Bucharest, Romania
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-288-5 • published: 2023 • media: print

see the publications list ›

Coming Soon

Coperta
Defecting from the Present
Editor Cătălin Berescu
ISBN 978-606-638-287-8 • pending (2023) • media: print
Coperta
Comunitatea Academică a Școlii de Arhitectură
Coordonator prof.dr.em.arh. Cristina Olga Gociman
Proiect editorial CASA, fonduri OAR
ISBN 978-606-638-284-7 • pending (2022) • media: print
Coperta
Uranus acum
coordonator Ștefan Ghenciulescu
Publicație editată de către Editura Universitară „Ion Mincu", în parteneriat cu Asociația Zeppelin și SG Studio
În parteneriat cu asociația Zeppelin
ISBN 978-606-638-212-0 • pending (2022) • media: print