ro | en

The Ion Mincu Publishing House was founded in 2001. Its main object of activity is the publishing of academic book, with didactic features as well as works of the vast field of Architecture and Urbanism, original manuscripts and translations. In 2004, the publishing was recognized by the CNCSIS (National Council of Scientific Research in Higher Education NURC) and reaccredited in 2011 by the CNCS (National Research Council)

Latest Publications

Coperta
Teoria Proiectului de Arhitectură. Idei construite / Architectural Design Theory. Built Ideas (Publicație on-line)
Editori coordonatori: conf.dr.arh. Magda Stănculescu, șef lucr.dr.arh. Mihaela Grigorescu, șef lucr.dr.arh. Marina Mihăilă
Coperta
Arhitectul adaptabil (proiect cultural_O.A.R> Filiala Argeș)
coordonatori Alex Răuță & Livia Ivanovici
ilustrații de Dan Perjovschi
Coperta
Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor
Marian Moiceanu
Coperta
Conexiuni – Context – Comunitate
Solon Marius Mihai
Coperta
Arhitectură & comunicare: influențe asupra calității vieții în societatea modernă și contemporană
Liliana – Mihaela Petrovici

see the publications list ›

Coming Soon

Sub semnul integrării. Itinerarii arhitecturale
coordonator prof.em.dr.arh. Emil Barbu Popescu
editor prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija
-

pending (2021)

Rolul fotografiei în studiul de arhitectură și urbanism – suport de curs / ediția a 2-a revizuită
Vlad Eftenie
-

pending (2021)

Arhitectura orașului - traducere (proiect editorial Celia Ghika)
Autor Aldo Rossi, traducere Smaranda Bratu-Elian, studiu critic Celia Ghika
-

pending (2021)

Coperta
Uranus acum (în parteneriat cu asociația Zeppelin)
coordonator Ștefan Ghenciulescu
Publicație editată de către Editura Universitară „Ion Mincu", în parteneriat cu Asociația Zeppelin și SG Studio
-

pending (2021)

Types of innovation in cultural spaces. ]working with/in[ cultural spaces_tradition and innovation – ed. a 2-a rev. (print pe hartie)
Marina Mihailă
-

pending

Types of innovation in cultural spaces. ]working with/in[ cultural spaces_tradition and innovation - [publicație pe DVD]
Marina Mihailă
-

pending

CONTEXTUAL IDENTITY The Modernity in-between Vision and Inquiry
Coordonatori: Ana Maria Crișan, Alexandru Crișan
-

pending

Simbol, arhetip și formă. Exerciții de înțelegere a formei în arhitectură.
Mihaela Șchiopu
-

pending

Early Romanian Modernism in two Architectural Periodicals: Architecture and Construction, 1919; Home Studies and House Plans, 1928-1929. Monographs and Indices
Gabriela Tabacu
-

pending

Reciclarea deșeurilor din lemn în amenajările interioare
Dorina Onescu-Tărbujaru
-

pending