ro | en

Publications list

Page: 1 2 36

Coperta
START. Scholar Architect (Ediție română-engleză/ Romanian-English Edition)
Coordonator: Anda-Ioana SFINTEȘ
Traducere în limba engleză de: Florina TUFESCU
Fonduri FDI
ISBN 978-606-638-299-1 • published: 2023 • media: print / online
Coperta
SCHOLAR ARCHITECT 2022, English edition
COORDINATOR: Anda-Ioana SFINTEȘ, TRANSLATED BY: Florina TUFESCU
Fonduri FDI
ISBN 978-606-638-300-4 • published: 2023 • media: print / online
Coperta
Liceul teoretic „Alexandru Vlahuță”, București - scurt istoric -
Magda Stavinschi, Bogdan Andrei Fezi
ISBN 978-606-638-314-1 • published: 2023 • media: print
Coperta
Topohermeneutică și arhitectură : Malpas, Norberg-Schulz, Auret
Cosmin Caciuc
Fonduri FDI
ISBN 978-606-638-313-4 • published: 2023 • media: print
Coperta
3 IMOBILE REMARCABILE DIN BUCUREȘTI. CAIET DE ÎNSEMNĂRI
Editor coordonator:
Conf. Dr. Arh. Mihaela Pelteacu
Fonduri FDI
ISBN 978-606-638-306-6 • published: 2023 • media: print
Coperta
ATELIERUL DE PROIECTARE: ARHIVE 2023
Editori coordonatori:
Conf. Dr. Arh. Mihaela Pelteacu
Conf. Dr. Arh. Mihai Constantin Duțescu
Lect. Dr. Arh. Alexandra Maria Afrăsinei
Fonduri FDI
ISBN 978-606-638-305-9 • published: 2023 • media: print
Coperta
Planificarea integrată a dezvoltării spațiale în contextul guvernanței zonelor metropolitane
Sabina Dimitriu
Fonduri FFCSU_UAUIM 2023
ISBN 978-606-638-303-5 • published: 2023 • media: print
Coperta
Spațiul public în teritoriu
Cristina HURDUC
ISBN 978-606-638-301-1 • published: 2023 • media: print
Coperta
Design urban - Elemente și secvențe de spațiu public
Cristina HURDUC
ISBN 978-606-638-298-4 • published: 2023 • media: print
Coperta
20 ARCHITECTURAL EXPERIENCES. Book of Abstracts - International Conference of Architecture and Design, 30-31/10/2023
Coordonatori: OANA DIACONESCU, BOGDAN IONIȚĂ
ISBN 978-606-638-302-8 • published: 2023 • media: print
Coperta
Arhitectura în călătorie / Architecture travelling
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-297-7 • published: 2023 • media: print
Coperta
Degradări ale anvelopei clădirilor, ediția a 2-a completată și revizuită
Ana-Maria Dabija, Radu Petrovici
ISBN 978-606-638-296-0 • published: 2023 • media: print
Coperta
Digital modeling of the impact of the 1755 Lisbon Earthquake / Ediția a 2-a revizuită
Maria Boștenaru Dan, Thomas Panagopoulos
ISBN 978-606-638-295-3 • published: 2023 • media: print
Coperta
Modalități de aplicare a regenerării urbane în zone industriale destructurate. Intervenții în municipiul București
Mihai-Alexandru Moțcanu-Dumitrescu
ISBN 978-606-638-294-6 • published: 2023 • media: print
Coperta
Dezvoltarea policentrică în contextul politicii de coeziune teritorială la nivel european. Premise ale policentricității în România
Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
ISBN 978-606-638-293-9 • published: 2023 • media: print

Page: 1 2 36