ro | en
HomePeriodicals › Lucrările Conferinței ”INNOMINCU: Zilele cercetări…

Lucrările Conferinței ”INNOMINCU: Zilele cercetării în UAUIM”

Circularitate în arhitectură, urbanism, peisagistică și design / 13 - 14 noiembrie 2023
Coordonatorii publicație:
conf. dr. arh. Simona MUNTEANU, cercet. șt. dr. arh. Adrian IBRIC
ISSN (Print) 3008-6388 / ISSN-L 3008-6388
published: 2023

Conferința INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare
2023 - INNOMINCU 2023, organizată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”,
a avut drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare,
precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar:
cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți, precum și colaborarea cu instituții publice
și private, cu universități din țară și din afara țării, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului
instituțional la nivel național și internațional.

Evenimentul, ajuns la a treia ediție consecutivă, s-a desfășurat în cadrul proiectului CULTADI3ER
2023 - “Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism
prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor 2023”, finanțat prin CNFIS - Consiliul National
pentru Finanțarea învățământului Superior, din Fonduri pentru Dezvoltare Instituțională (FDD
- Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în
universități” - CNFIS-FDI-2023-F-0462, condus de conf. dr. arh. Simona Munteanu, Prorector
pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare în UAUIM.
Conferința INNOMINCU 2023 a avut ca temă circularitatea în arhitectură, urbanism,
peisagistică și design și s-a desfășurat online în perioada 13-14 noiembrie 2023. Tema de
CIRCULARITATE completează subiectele generale ale edițiilor din 2021, DEZVOLTARE DURABILA
și 2022, SĂNĂTATE, contribuind la creșterea diseminării informațiilor în mediul academic cu privire la
elemente ce susțin tranziția spre sisteme circulare în mediul construit. 

Inițiativa INNOMINCU a luat naștere în 2021, cu finanțare prin CNFIS FDI-D6 2021 și din
sponsorizări private, sub forma proiectului omonim condus de Lect. dr. urb., dr. șt. mil. Sorina Rusu.
Acest demers amplu de cercetare a inclus și organizarea primei ediții a conferinței INNOMINCU,
având continuitate și în 2022 cu sprijinul CNFIS FDI-D6, prin intermediul proiectului CULTADISER 2022,
coordonat de Prof/CSI (biol.), CSI (geogr.) dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor,
La eveniment au conferențiat membri ai comunității academice UAUIM, invitați de la universități din
țară și parteneri ai universității noastre: Ordinul Arhitecților din România - filiala București, Uniunea
Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România, Synyo Vienna, Urban Landscapes
Romania - The Dutch-Romanian Partnership for Creener Cities. Pe parcursul celor două zile în care
s-a desfășurat evenimentul, a fost vizată abordarea complementară a arhitecturii, urbanismului,
peisagisticii, arhitecturii de interior, construcțiilor, designerilor și creatorilor de produs/obiect.
în cadrul conferințelor INNOMINCU au fost prezentate un volum impresionant de informații științifice
de calitate, problematici actuale privind tematicile anuale, dar și soluții la acestea.

Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul evenimentelor pot fi consultate în volumele tipărite și publicate online:
Conferința INNOMINCU 2023: https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2023/
Conferința INNOMINCU 2022: https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2022/
Conferința INNOMINCU 2021: https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2021/

Issues

Nr. 1 / 2023
Lucrările Conferinței ”INNOMINCU: Zilele cercetării în UAUIM”
Circularitate în arhitectură, urbanism, peisagistică și design / 13 - 14 noiembrie 2023

brosura_INNOMINCU_2023_site.pdf

Conferința INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare
2023 - INNOMINCU 2023, organizată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”,
a avut drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare,
precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar:
cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți, precum și colaborarea cu instituții publice
și private, cu universități din țară și din afara țării, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului
instituțional la nivel național și internațional.
Evenimentul, ajuns la a treia ediție consecutivă, s-a desfășurat în cadrul proiectului CULTADI3ER
2023 - “Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism
prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor 2023”, finanțat prin CNFIS - Consiliul National
pentru Finanțarea învățământului Superior, din Fonduri pentru Dezvoltare Instituțională (FDD
- Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în
universități” - CNFIS-FDI-2023-F-0462, condus de conf. dr. arh. Simona Munteanu, Prorector
pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare în UAUIM.
Conferința INNOMINCU 2023 a avut ca temă circularitatea în arhitectură, urbanism,
peisagistică și design și s-a desfășurat online în perioada 13-14 noiembrie 2023. Tema de
CIRCULARITATE completează subiectele generale ale edițiilor din 2021, DEZVOLTARE DURABILA
și 2022, SĂNĂTATE, contribuind la creșterea diseminării informațiilor în mediul academic cu privire la
elemente ce susțin tranziția spre sisteme circulare în mediul construit.