ro | en
HomePublications list › STUDII DE CAZ. Proiecte de regenerare urbană. Apa …

STUDII DE CAZ. Proiecte de regenerare urbană. Apa și orașul

Coordonator: prof.dr.arh. RĂDULESCU Monica
Editori: asist.dr.urb.peis. Cioangher Irina Anamaria, drd.arh. Al-Bashtawi Mihaela,
drd.arh. Cârciumărescu Alina, drd.urb. Huțu Ana-Maria
Fonduri FDI, Program CULTADISER+ (ediția a 2-a)
ISBN 978-606-638-282-3
media: print
published: 2022

Prima ediție a fost publicată pe CD, ISBN 978-606-638-245-8 cu sprijinul proiectului Erasmus Plus - Consolidarea capacității instituționale - Parteneriate strategice pentru învățământul superior - Water Areas Vision for Europe (WAVE) – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe derulare dec. 2020 – dec. 2022,
cod 2020-1-RO01-KA203-08012