ro | en
Prima paginăPublicații › Sub semnul integrării. Itinerarii arhitecturale

Sub semnul integrării. Itinerarii arhitecturale

coordonator prof.em.dr.arh. Emil Barbu Popescu
editor prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija
ISBN 978-606-638-227-4
suport media: tipar
publicat: 2021

Acest volum deschide o nouă serie de publicații în cadrul Editurii Universitare Ion Mincu, cu obiectivul de a stimula cercetarea la nivel instituțional, încă din primul an de studiu în școala doctorală.
Este un volum colectiv al cărui titlu – Sub semnul integrării – este acela al unui curs care se desfășoară la Școala Doctorală de Arhitectură în coordonarea prof. em. dr. arh. Emil Barbu Popescu și reprezintă (poate) prima încercare de abordare critică - esențială în cercetarea doctorală - a discursului referitor la arhitectură și urbanism și la relația cu mediul natural și construit.
Este în același timp un experiment – reușit, considerăm – și o noutate didactică, întrucât baza teoretică este reprezentată de conferințele și prelegerile publice susținute de mari personalități internaționale din domeniul arhitecturii. Aceste conferințe înregistrate fac obiectul unui număr impresionant de ore de film de arhitectură. O parte din ele au fost prezentate la curs, altele au constituit sursa bibliografică pentru studiul individual, aprofundat, al fiecărui student.