ro | en
Prima paginăPublicații › Impalpabilul în Arhitectură. Vocația oicologică și…

Impalpabilul în Arhitectură. Vocația oicologică și caracterul cosmotopic al interiorului arhitectural

Agostino Bossi, Paolo Cecere
Proiect editorial OAR, fonduri Timbrul de arhitectură
ISBN 978-606-638-248-9
suport media: tipar
publicat: 2022

Autorii au dezvoltat, de-a lungul a trei decenii, o cercetare ce a avut ca obiectiv înțelegerea semnificației arhitecturii, cercetare întreprinsă atât la nivel teoretic cât și vizând să ofere calitate procesului de proiectare și conformare fizico-spațială a spațiului ocupat de om. Această carte ce sintetizează rezultatele de cel mai mare interes, izvorăște din adoptarea unei metodologii în care abordarea critică și chestionarea radicală se contopesc pentru a încerca elaborarea unui cadru de înțelegere proactivă, menită să ofere o contribuție la clarificarea conceptelor fundamentale pentru cultura și proiectarea de arhitectură.
Cercetarea a determinat elaborarea de idei, noțiuni și concepte de o importanță fundamentală pentru identificarea, descrierea, explicarea și înțelegerea aspectelor esențiale ale arhitecturii și ale spațiului fizic constituit de aceasta. Autorii au decis adoptarea și adaptarea unor termeni de origine greacă tocmai pentru a sustrage discursul despre arhitectură și al arhitecturii de la numeroasele ambiguități cu care tinde să se prezinte astăzi. În text se face referire la unele adjective care în discursul dezvoltat contribuie la formarea sintagmelor precum „caracter cosmotopic”, „vocație oicologică”, „calitate oicogenă” „maieutica spațiului”. Aceste patru expresii își exprimă cel mai bine sensul în legătură cu cuvântul arhitectură, deoarece încearcă să desemneze calitățile originare ale spațiului conceput și creat de aceasta. De-a lungul discursului sensul lor se dezvăluie treptat și, odată cu el, și țesătura relațiilor conceptuale care le leagă unele de altele, și doar lectura cărții va putea oferi o imagine organică și profundă a sensului lor.
Considerațiile din fiecare pagină a cărții, inclusiv cele realizate prin imagini (create de autori), provin dintr-un sentiment de profundă încredere în arhitectură și dintr-un foarte mare respect pentru contribuția pe care aceasta a avut-o și trebuie să continue a o aduce omului, astfel încât acestuia din urmă să i se garanteze o condiție autentic umană.
Atât prin subiectul abordat cât și prin modul de tratare profund filosofic al acestuia, acest volum, a cărui ediție princeps va fi în limba română, este un unicat la nivel internațional.