ro | en
Prima paginăPublicații › Materiale sustenabile și tehnologii pentru arhitec…

Materiale sustenabile și tehnologii pentru arhitectura de interior

Coordonator lect. dr. arh. int. Mihaela Lazăr
Fonduri FFCSU_UAUIM 2023
ISBN 978-606-638-333-2
suport media: tipar
publicat: 2023

Publicația de față, dedicată proiectului "Materiale sustenabile și tehnologii pentru arhitectura de interior", propune ilustrarea modurilor în care au fost explorate diferite ipostaze ale utilizării tehnologiilor și materialelor naturale aplicabile în arhitectura de interior. În contextul în care societatea noastră cunoaște o amplă preocupare pentru găsirea de alternative sustenabile, cercetarea tehnicilor și materialelor tradiționale sau găsirea unora noi bazate pe soluții furnizate de mediul natural, proiecte precum cel descris în această publicație sunt extrem de actuale.
Educația de arhitectură are oportunitatea de a se intersecta cu proiecte de acest fel, atât prin implicarea unor cadre didactice, cercetători experimentați sau implicați în diferite discipline de profil, cât și prin includerea studenților și a doctoranzilor în diferite activități de tip workshop, tangente activităților din curriculă.
Scopul acestei publicații este de a analiza avantajele utilizării materialelor sustenabile în cadrul arhitecturii de interior, dar și de a sublinia anumite caracteristici specifice ale unor soluții tehnice particulare. În contextul unei explorări permanente a mediului construit de către specialiștii din domeniu, broșura intenționează să ofere și o perspectivă academică asupra aspectelor tehnice și sustenabile ale materialelor, contribuind astfel la dezvoltarea practicilor responsabile în domeniul arhitecturii de interior.
Totodată, cu această ocazie, ne dorim să evidențiem interesul echipei de implementare a proiectului față de principiile sustenabilității în arhitectura de interior, contextualizând utilizarea unor materiale cu ajutorul tehnologiilor contemporane. Analiza cuprinzătoare a materialelor sustenabile nu evidențiază doar trăsăturile lor distinctive, ci și relevă potențialul major în reducerea impactului ecologic al proiectelor de de acest fel.
Prin sublinierea importanței materialelor și tehnologiilor naturale, proiectul și-a propus să influențeze pozitiv paradigma actuală a arhitecturii de interior, orientându-se către un cadru mai adaptat din punct de vedere ecologic. În acest context, îi invităm pe cei interesați, să parcurgă materialul cuprins în această broșură, cu deschidere către noi direcții posibile de cercetare și proiectare, și în egală măsură să considere această contribuție ca un mic pas pe care educația de arhitectură îl face în domeniul utilizării responsabile a materialelor.