ro | en
HomePublications list › Správa o zbere osvedčených postupov a výučbe / cez…

Správa o zbere osvedčených postupov a výučbe / cezhraničná spolupráca malých a stredne veľkých miest na Dunaji/ s cieľom prenosu inovácií a výskumu v ďalšom vzdelávaní

Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-261-8
media: DVD-ROM / online
published: 2022