ro | en
Prima paginăPublicații › Správa o zbere osvedčených postupov a výučbe / cez…

Správa o zbere osvedčených postupov a výučbe / cezhraničná spolupráca malých a stredne veľkých miest na Dunaji/ s cieľom prenosu inovácií a výskumu v ďalšom vzdelávaní

Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-261-8
suport media: DVD-ROM / online
publicat: 2022