ro | en
HomePublications list › Dezvoltarea policentrică în contextul politicii de…

Dezvoltarea policentrică în contextul politicii de coeziune teritorială la nivel european. Premise ale policentricității în România

Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
ISBN 978-606-638-293-9
media: print
published: 2023

Policentricitatea este un concept fundamental în amenajare a teritoriului și presupune o distribuție cât mai uniformă a orașelor în teritoriu, precum și rețele de fluxuri și cooperare între localități la diferite scări și stadii de dezvoltare.