ro | en
Prima paginăPublicații › DEZVOLTAREA POLICENTRICĂ ÎN CONTEXTUL POLITICII DE…

DEZVOLTAREA POLICENTRICĂ ÎN CONTEXTUL POLITICII DE COEZIUNE TERITORIALĂ LA NIVEL EUROPEAN. PREMISE ALE POLICENTRICITĂȚII ÎN ROMÂNIA

MĂDĂLINA MOȚCANU-DUMITRESCU
ISBN 978-606-638-293-9
suport media: tipar
publicat: 2023

Policentricitatea este un concept fundamental în amenajare a teritoriului și presupune o distribuție cât mai uniformă a orașelor în teritoriu, precum și rețele de fluxuri și cooperare între localități la diferite scări și stadii de dezvoltare.