ro | en
HomePublications list › Redefinirea limitei

Redefinirea limitei

Coordonare și editare:
conf.dr.arh. Melania Dulămea, asist.dr.arh. Laura Popa-Florea, drd.arh. Vlad Nicolescu
Grafică: asist.dr.arh. Laura Popa-Florea, drd.arh. Vlad Nicolescu
Ilustrație copertă: stud.arh. Iulia Coman, stud.arh. Ioana Maria
ISBN 978-606-638-322-6
media: online
published: 2024

Materialele incluse în acest volum reprezintă o sinteză a exercițiilor didactice ale anului 3 de studiu din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, desfășurate în atelierul grupei 36: conf. dr. arh. Melania Dulămea, asist. dr. arh. Laura Popa-Florea, drd. arh. Vlad Nicolescu, semestrul I, an universitar 2023-2024.

ID Permalink Description
601-174 https://editura.uauim.ro/pub/eim-601-174.pdf sinteza a exercițiilor Atelierului de proiectare al grupei 36 (Arhitectură), șef atelier conf.dr.arh. Melania Dulămea