ro | en

Publications list

Managementul reducerii riscului la dezastre – Strategii de arhitectură şi urbanism
Author: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-49-5

Investigarea habitatului – abordare ecosistemică
Author: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-48-7

Locuirea in România: o abordare cadru
Author: C.Sârbu
ISBN 973-7999-47-9

Relatia structural-nestructural in proiectarea de arhitectura
Author: M.Georgescu
ISBN 973-7999-46-0

Circulaţia influenţelor culturale reciproce dintre români şi saşi în S-E Transilvaniei reflectată în arhitectura vernaculară şi evoluţia contemporană a satelor din jud. Sibiu şi Braşov
Author: CNCSIS A.Brătuleanu
ISBN 973-7999-45-2

Clădiri existente pentru învăţământ cu confort termic interior îmbunătăţit şi consumuri energetice reduse
Author: CNCSIS Cr.Bratu
ISBN 973-7999-44-4

Metodologie de reconfigurare a bazei spaţiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană
Author: CNCSIS D.Cristea
ISBN 973-7999-43-6

Proiectul urban ca interfaţă între om, societate şi tehnologie.
Influenţa tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în spaţiul urban. Interconectivităţi complexe între lumi reale şi lumi virtuale.
Author: CNCSIS Fl.Machedon
ISBN 973-7999-42-8

Dezvoltare tehnologică formă urbană – realizarea unui model de strategie de dezvoltare durabilă pentru oraşele României în vederea adaptării la impactul tehnologic - Studii de ilustrare
Author: CNCSIS M.Rădulescu
ISBN 973-7999-41-X

O viaţă dedicată profesiei de geolog – Etapa 2: 1975-1984 - volum 2
Author: Ioana Pană
ISBN 973-7999-40-1

O viaţă dedicată profesiei de geolog – Etapa 1: 1955-1974 - volum 1
Author: Ioana Pană
ISBN 973-7999-39-8

Abordare interdisciplinară privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România
Author: CNCSIS M.Eftenie (consorţiu)
ISBN 973-7999-37-1

Spaţiul sacru - reloaded
Author: CNCSIS A. Ioan (coord.)
ISBN 973-7999-36-3

Protecţia localităţilor împotriva riscurilor naturale si antropice
Author: Radu Petrovici
ISBN 973-7999-35-5

Arhitectura solară
Author: Tomnitza Florescu
ISBN 973-7999-34-7

The “Ion Mincu” Publishing House
18-20 Academiei St., Bucharest, Romania, 010014
made by studio bit