ro | en

Publications list

Privire critică asupra reabilitării şi valorificării patrimoniului architectural: arheologia industrială şi patrimonial sacru rural / Actele celui de-al IX-lea colocviu european
Author: Dan Bernfeld & Nicolae Lascu
ISBN 973-85890-8-8

Arhitectura şi personalitatea umană
Author: Bogdan Tofan
ISBN 973-85890-7-X

Sibiu: arhitectura în epoca barocă
Author: Hanna Derer
ISBN 973-85890-6-1

Spectacolul arhitecturii
Author: Zeno Bogdănescu
ISBN 973-85890-5-3

Restaurarea structurală a clădirilor de cult ortodox din Ţara Românească şi Moldova
Author: Mircea Crişan
ISBN 973-85890-4-5

Influenţele noilor tehnologii în evoluţia construcţiilor spitaliceşti
Author: Niculae Grama
ISBN 973-85890-3-7

Reinventarea spaţiului muzeal (de la colecţie la mediul urban)
Author: Liliana Roşiu
ISBN 973-85890-2-9

Recomandări privind analiza, conservarea şi restaurarea structurală a patrimoniului arhitectural / Recommendation for the analysis, conservation and structural restauration of architectural heritage
Author: Rodica Crişan
ISBN 973-85890-1-0

Un specific de locuire bucureştean
Author: Petre Gheorghiu
ISBN 973-85890-0-2

The “Ion Mincu” Publishing House
18-20 Academiei St., Bucharest, Romania, 010014
made by studio bit