ro | en
Coperta
Metodologie de reconfigurare a bazei spațiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană
CNCSIS Doina Cristea
ISBN 973-7999-43-6 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Proiectul urban ca interfață între om, societate și tehnologie.Influența tehnologiei informației și comunicațiilor în spațiul urban. Interconectivități complexe între lumi reale și lumi virtuale.
CNCSIS Florin Machedon
ISBN 973-7999-42-8 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Dezvoltare tehnologică și formă urbană – realizarea unui model de strategie de dezvoltare durabilă pentru orașele României în vederea adaptării la impactul tehnologic - Studii de ilustrare
CNCSIS Monica Rădulescu
ISBN 973-7999-41-X • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
O viață dedicată profesiei de geolog – Etapa 2: 1975-1984 - volum 2
Ioana Pană
ISBN 973-7999-40-1 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
O viață dedicată profesiei de geolog – Etapa 1: 1955-1974 - volum 1
Ioana Pană
ISBN 973-7999-39-8 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Abordare interdisciplinară privind creșterea calității locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România
CNCSIS Mariana Eftenie (consorțiu)
ISBN 973-7999-37-1 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Spațiul sacru - reloaded
CNCSIS Augustin Ioan (coordonator)
ISBN 973-7999-36-3 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
English for Architects to be, editia a 3-a rev.
Magda Teodorescu
ISBN 973-7999-33-9 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Dogmă și inovație în arhitectura spațiului de cult
Andreea Mihalache
CNCSIS A.Ioan
ISBN 973-7999-32-0 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Proiectarea de arhitectură și lucrul în echipă
Gabriel Negoescu
ISBN 973-7999-30-4 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Asigurarea calității construcțiilor prin proiectarea de arhitectură
Gabriel Negoescu
ISBN 973-7999-29-0 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Habitatul urban în expansiune periurbană
Cătălin Sârbu
ISBN 973-7999-28-2 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Tehnologia materialelor plastice
Gabriela Mindu-Savu+ Lucretia Evi
ISBN 973-7999-27-4 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Fapte și întreprinderi fondatoare pentru breasla arhitecților români – Founding facts and actions of the architecture profession in Romania
Gabriela Tabacu
ISBN 973-7999-26-6 • publicat: 2005 • suport media: tipar
Coperta
Spațiul arhitectural multifuncțional
Gheorghe Roșu
ISBN 973-7999-25-8 • publicat: 2005 • suport media: tipar

Pagina: 1 31 32 33 36