ro | en
Coperta
Reutilizarea și adaptarea patrimoniului industrial în acord cu principiile arhitecturii sustenabile
Sonia Luisa Crăciun Troancă
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-267-0 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Tehnologii digitale în muzeele contemporane
Cristina Claudia Popescu
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-266-3 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Case parohiale din Transilvania ale Bisericii Evanghelice C.A. din România
Liliana-Daniela Cazacu
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-265-6 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Patrimoniul industrial din Bucovina. Prezervare și valorificare la scară teritorială
Nicolae Adrian Cioangher
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-264-9 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Ambianța în peisajul străzii contemporane
Simona Butnariu
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-263-2 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Izveštaj o prikupljenim informacijama i primerima dobre prakse vezanim za prekograničnu saradnju malih i srednjih gradova na Dunavu, u cilju kontinuiranog unapređenja edukacije
Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-262-5 • publicat: 2022 • suport media: DVD-ROM
Coperta
Správa o zbere osvedčených postupov a výučbe / cezhraničná spolupráca malých a stredne veľkých miest na Dunaji/ s cieľom prenosu inovácií a výskumu v ďalšom vzdelávaní
Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-261-8 • publicat: 2022 • suport media: DVD-ROM / online
Coperta
Bericht und Sammlung bewährter Praktiken und grenzüberschreitender Lehr- und Lernkooperationen in Klein- und Mittelstädten im Donauraum (DSMCs) für den Transfer von Forschung und Innovation in der Weiterbildung
Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-260-1 • publicat: 2022 • suport media: DVD-ROM
Coperta
Duna menti kis- és középvárosok határokon átnyúló tanítási és tanulási együttműködései: jó példák gyűjteménye
Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-259-5 • publicat: 2022 • suport media: DVD-ROM / online
Coperta
Raport asupra colectării datelor referitoare la bunele practici și metodele de predare/ învățare în cadrul cooperării transfrontaliere a orașelor dunărene mici și mijlocii, pentru transferul cercetării și inovației în educația pe tot parcursul vieții
Coordonator proiect: Mihaela Hărmănescu
Program Erasmus+
ISBN 978-606-638-258-8 • publicat: 2022 • suport media: DVD-ROM / online
Coperta
Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare
UAUIM, coord. Claudia Popescu
Proiect fonduri FFCSU
ISBN 978-606-638-257-1 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Platformă teritorială de monitorizare a zonelor metropolitane din România
Antonio Valentin Tache
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-256-4 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Particularitățile managementului de proiect în practica de urbanism din mediul academic
Alexandra Dana Meilă
Fonduri FDI, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-255-7 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
Branding: Istorie și Design în UAUIM
UAUIM, coord. Georgică Mitrache
Proiect fonduri FFCSU
ISBN 978-606-638-254-0 • publicat: 2022 • suport media: tipar
Coperta
CONFERINȚA INNOMINCU 2022: Zilele cercetării în UAUIM. Sănătatea orașelor. Arhitectură sănătoasă. Designul interior al spațiilor sănătoase 10 - 14 octombrie 2022
Coordonatori publicație: Sorina-Georgiana Rusu, Adrian Ibric
Fonduri FDI-CNFIS, Program CULTADISER+
ISBN 978-606-638-253-3 • publicat: 2022 • suport media: tipar / online

Pagina: 1 2 3 4 35