ro | en

Cărți și publicații

Noţiuni de proiectare a tâmplăriilor la clădiri cu funcţiuni civile – reeditare, ed. a 2-a
Autor: Ana Maria Dabija
ISBN 978-973-7999-64-1 / 973-7999-64-9

Noţiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcţiuni civile – reeditare, ed. a 2-a
Autor: Ana Maria Dabija
ISBN 978-973-7999-63-4 / 973-7999-63-0

Evidenţa informatizată a patrimoniului cultural
Autor: Doina Niculae
ISBN 978-973-7999-62-7 / 973-7999-62-2

Spaţiul sacru – note de curs
Autor: Florin Biciuşcă
ISBN 978-973-7999-61-0 / 973-7999-61-4

Retrofuturism: spaţiul sacru astăzi
Autor: Augustin Ioan +IPS Chrysostomos
ISBN 978-973-7999-60-3 / 973-7999-60-6

Spatiul public si reinsertia sociala a proiectului artistic si arhitectural
Autor: CNCSIS A.M.Zahariade
ISBN 973-7999-59-2

Edification des lieux et paysage – Atelier d’ete, conferences, projets, debats publiques
Autor: CNCSIS A.M.Zahariade
ISBN 973-7999-58-4

O teorie a criticii de arhitectură – schiţă de schiţă
Autor: A.Sandu Tomaşevschi
ISBN 973-7999-57-6

Housing and Extreme Poverty. The Case of Roma Communities
Autor: Berescu, Celac si altii
ISBN 973-7999-56-8

Locuirea şi sărăcia extremă. Cazul romilor
Autor: Berescu, Celac si altii
ISBN 973-7999-55-X

Metodologie de reconfigurare a bazei spaţiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană: situarea problematicii amenajării teritoriului din România în raport cu principiile, strategiile şi politicile de dezvoltare spaţială din ţările Uniunii Europene
Autor: UAUIM CNCSIS D.Cristea
ISBN 973-7999-54-1

Formă şi trans-formare urbană
Autor: Tiberiu Florescu
ISBN 973-7999-53-3

Desenul – Îndrumar practic de la A la Z pentru viitorii arhitecţi
Autor: C.Dunel + M.Cocheci
ISBN 973-7999-52-5

Elemente de etică profesională în arhitectură şi urbanism
Autor: N.Grama+M.Moldovan
ISBN 973-7999-51-7

Noţiunea de locuire – de la locuinţă la locuire
Autor: D.Chirvai
ISBN 973-7999-50-9

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
made by studio bit