ro | en

Cărți și publicații

Managementul reducerii riscului la dezastre – Strategii de arhitectură şi urbanism
Autor: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-49-5

Investigarea habitatului – abordare ecosistemică
Autor: Cr.Gociman
ISBN 973-7999-48-7

Locuirea in România: o abordare cadru
Autor: C.Sârbu
ISBN 973-7999-47-9

Relatia structural-nestructural in proiectarea de arhitectura
Autor: M.Georgescu
ISBN 973-7999-46-0

Circulaţia influenţelor culturale reciproce dintre români şi saşi în S-E Transilvaniei reflectată în arhitectura vernaculară şi evoluţia contemporană a satelor din jud. Sibiu şi Braşov
Autor: CNCSIS A.Brătuleanu
ISBN 973-7999-45-2

Clădiri existente pentru învăţământ cu confort termic interior îmbunătăţit şi consumuri energetice reduse
Autor: CNCSIS Cr.Bratu
ISBN 973-7999-44-4

Metodologie de reconfigurare a bazei spaţiale a planurilor de amenajare a teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeană
Autor: CNCSIS D.Cristea
ISBN 973-7999-43-6

Proiectul urban ca interfaţă între om, societate şi tehnologie.
Influenţa tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în spaţiul urban. Interconectivităţi complexe între lumi reale şi lumi virtuale.
Autor: CNCSIS Fl.Machedon
ISBN 973-7999-42-8

Dezvoltare tehnologică formă urbană – realizarea unui model de strategie de dezvoltare durabilă pentru oraşele României în vederea adaptării la impactul tehnologic - Studii de ilustrare
Autor: CNCSIS M.Rădulescu
ISBN 973-7999-41-X

O viaţă dedicată profesiei de geolog – Etapa 2: 1975-1984 - volum 2
Autor: Ioana Pană
ISBN 973-7999-40-1

O viaţă dedicată profesiei de geolog – Etapa 1: 1955-1974 - volum 1
Autor: Ioana Pană
ISBN 973-7999-39-8

Abordare interdisciplinară privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România
Autor: CNCSIS M.Eftenie (consorţiu)
ISBN 973-7999-37-1

Spaţiul sacru - reloaded
Autor: CNCSIS A. Ioan (coord.)
ISBN 973-7999-36-3

Protecţia localităţilor împotriva riscurilor naturale si antropice
Autor: Radu Petrovici
ISBN 973-7999-35-5

Arhitectura solară
Autor: Tomnitza Florescu
ISBN 973-7999-34-7

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
made by studio bit