ro | en

Cărţi şi publicaţii

CETATEA DINOGETIA - Studii pentru amenajarea sitului arheologic
Autor: Coordonator Arh. Dragoș Dordea
ISBN 978-606-638-083-6

PROIECTAREA CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE
ADOPTATE ÎN ROMÂNIA ( SR EN)
Volumul 2: Bazele proiectării / Proiectarea pereţilor din zidărie nearmată (ZNA) conform standardelor SR EN 1996 şi SR EN 1998-1 şi Codurilor P100-1/2013 şi CR 6-2013
Autor: Radu Petrovici
ISBN 978-606-638-080-5

Arhitectura și regenerarea urbană
Autor: Radu Petre Năstase
ISBN 978-973-1884-45-5

"Augumented reality" în spaţii de tranziţie (pasaje, ganguri, curţi interioare): Recuperarea patrimoniului cultural din Bucureşti (proiect cultural AFCN)
Autor: coord.: conf. dr. arh. Dorina Onescu-Tărbujaru
ISBN 978-606-638-081-2 - publicat: 2013

Negocierea centrului civic. Arhitecţii şi politicienii în România secolului XX / Negotiating the civic center. Architects and politicians in 20th century Romania
Autor: Alex Răuţă
ISBN 978-606-638-079-9 - publicat: 2013

Peisajul agricol - subiect pentru conservare și valorificare / Agricultural landscape - subject for preservation and valuation
Autor: Andreea Popa
ISBN 978-606-638-078-2 - publicat: 2013

Strategic Planning and Decision: Modeling and Intuition
Autor: Mircea Enache
ISBN 978-606-638-077-5 - publicat: 2013

DINCOLO DE ORAȘ / BEYOND THE CITY
Autor: Editori: Cosmina Goagea, Constantin Goagea, Ștefan Ghenciulescu, Cosmin Caciuc
ISBN 978-606-638-076-8 - publicat: 2013

ORAŞUL COLAJ (College City - traducere în limba română)
Autor: Colin Rowe şi Fred Koetter
ISBN 978-606-638-075-1 - publicat: 2013

DE-A ARHITECTURA
Educație pentru arhitectură şi mediu construit
Curriculum opțional pentru clasa a IV-a
Autor: arh. Mina Sava, arh. Corina Croitoru, arh. Miruna Grigorescu, arh. Vera Marin, arh. Claudia Pamfil, arh. Eliza Yokina, arh. Mario Kuibuş, Cătălina Ulrich
ISBN 978-606-638-074-4 - publicat: 2013

INTEGRATED PLANNING AND DESIGN FOR SUSTAINABLE URBAN PERIPHERIES IN EUROPE: RIVER DÂMBOVIŢA IN THE SOUTH-EAST - FROM VĂCĂREŞTI TO POPEŞTI-LEORDENI, BUCHAREST 2013
Autor: Editori: Ellen Fetzer, Gabriel Pascariu, Mihai Alexandru, Kristin Faurest
ISBN 978-606-638-073-7 - publicat: 2013

Lumină şi culoare
Autor: Iulius Ionescu
ISBN 978-606-638-072-0

AMPRENTE … O INCURSIUNE ANTROPOLOGICĂ ASUPRA LOCUIRII
DIN MARILE ANSAMBLURI – cazul Drumul Taberei
Autor: Mihaela Staicu
ISBN 978-606-638-071-3 - publicat: 2013

Casa CAROL KNAPPE 10 (lucrare pe suport magnetic - DVD)
Autor: Florian Stanciu
ISBN 978-606-638-070-6 - publicat: 2013

AMERICAN ORGANIC ARCHITECTURE
The Heritage of Frank Lloyd Wright
Autor: Ediţie îngrijită de Brian A. Spencer & Bogdan Tofan
ISBN 978-606-638-069-0 - publicat: 2013

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit