ro | en

Cărți și publicații

Asigurarea calităţii construcţiilor prin proiectarea de arhitectură
Autor: Gabriel Negoescu
ISBN 973-7999-29-0

Habitatul urban în expansiune periurbană
Autor: Cătălin Sârbu
ISBN 973-7999-28-2

Tehnologia materialelor plastice
Autor: Gabriela Mindu-Savu+ Lucretia Evi
ISBN 973-7999-27-4

Fapte şi întreprinderi fondatoare pentru breasla arhitecţilor români – Founding facts and actions of the architecture profession in Romania
Autor: Gabriela Tabacu
ISBN 973-7999-26-6

Spaţiul arhitectural multifuncţional
Autor: Gheorghe Roşu
ISBN 973-7999-25-8

Modelare virtuală ilustrată prin programul Rhinoceros
Autor: Iosif Andreea
ISBN 973-7999-24-X

Proiectarea clădirilor pentru dezvoltare durabilă. Metode de optimizare a termoizolaţiei clădirilor. Conformarea clădirilor pe baza coeficientului global de izolare termică.
Autor: Mihaela Georgescu
ISBN 973-7999-23-1

Grant CNCSIS – raport
Autor: Anca Brătuleanu
ISBN 973-7999-22-3

Ornamentul – temă şi variaţiuni
Autor: Mihaela Criticos
ISBN 973-7999-21-5

Comunitate şi sfinţi în Bucureştii Evului Mediu
Autor: Adriana Scripcariu
ISBN 973-7999-20-7

Limbajul imagine
Autor: Dan Alexandru
ISBN 973-7999-19-3

Oraşul-gradină şi evoluţia conceptului
Autor: Liana Iliu
ISBN 973-7999-18-5

Sisteme performante pentru faţade – ediţia a 2a îmbogăţită
Autor: A.M.Dabija
ISBN 973-7999-17-7

Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale în România din perspectiva dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane
Autor: PNCDI-Program AMTRANS Gabriel Pascariu
ISBN 973-7999-16-9

Psihologia spaţiului construit urban - curs
Autor: Mariana Eftenie
ISBN 973-7999-15-0

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
made by studio bit