ro | en

Cărți și publicații

Privire critică asupra reabilitării şi valorificării patrimoniului architectural: arheologia industrială şi patrimonial sacru rural / Actele celui de-al IX-lea colocviu european
Autor: Dan Bernfeld & Nicolae Lascu
ISBN 973-85890-8-8

Arhitectura şi personalitatea umană
Autor: Bogdan Tofan
ISBN 973-85890-7-X

Sibiu: arhitectura în epoca barocă
Autor: Hanna Derer
ISBN 973-85890-6-1

Spectacolul arhitecturii
Autor: Zeno Bogdănescu
ISBN 973-85890-5-3

Restaurarea structurală a clădirilor de cult ortodox din Ţara Românească şi Moldova
Autor: Mircea Crişan
ISBN 973-85890-4-5

Influenţele noilor tehnologii în evoluţia construcţiilor spitaliceşti
Autor: Niculae Grama
ISBN 973-85890-3-7

Reinventarea spaţiului muzeal (de la colecţie la mediul urban)
Autor: Liliana Roşiu
ISBN 973-85890-2-9

Recomandări privind analiza, conservarea şi restaurarea structurală a patrimoniului arhitectural / Recommendation for the analysis, conservation and structural restauration of architectural heritage
Autor: Rodica Crişan
ISBN 973-85890-1-0

Un specific de locuire bucureştean
Autor: Petre Gheorghiu
ISBN 973-85890-0-2

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
made by studio bit