ro | en

Publications list

Page: 1 3 4 5 37

Coperta
Digital modeling of the impact of the 1755 Lisbon Earthquake / Ediția a 2-a revizuită
Maria Boștenaru Dan, Thomas Panagopoulos
ISBN 978-606-638-295-3 • published: 2023 • media: print
Coperta
Modalități de aplicare a regenerării urbane în zone industriale destructurate. Intervenții în municipiul București
Mihai-Alexandru Moțcanu-Dumitrescu
ISBN 978-606-638-294-6 • published: 2023 • media: print
Coperta
Dezvoltarea policentrică în contextul politicii de coeziune teritorială la nivel european. Premise ale policentricității în România
Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
ISBN 978-606-638-293-9 • published: 2023 • media: print
Coperta
Cetatea ARAD. Valențe arhitecturale ale relației istorie-oraș
Liliana Covaci Solon
ISBN 978-606-638-291-5 • published: 2023 • media: print
Coperta
Dinamica orașului nocturn prin iluminat
Sebastian Guță
ISBN 978-606-638-292-2 • published: 2023 • media: print
Coperta
Arhitectura orașului - traducere (proiect editorial OAR, coordonator Celia Ghika)
Aldo Rossi, traducere de Smaranda Bratu Elian și Celia Ghyka, coordonare și revizie științifică de Celia Ghyka
ISBN 978-606-638-222-9 • published: 2023 • media: print
Coperta
LACUL BALNEAR TELEGA – o viziune a studenților
Coordonator Conf.dr.arh. Marius Voica
ISBN 978-606-638-290-8 • published: 2023 • media: DVD-ROM
Coperta
Honoris Causa Professors of I.M.U.A.U., Bucharest, Romania
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-289-2 • published: 2023 • media: print
Coperta
Honoris Causa Doctors of I.M.U.A.U., Bucharest, Romania
Editor Constantin Hostiuc
ISBN 978-606-638-288-5 • published: 2023 • media: print
Coperta
Între locul imaginat și locul trăit
Monica Sache
ISBN 978-606-638-285-4 • published: 2023 • media: print
Coperta
Methodological guidelines and new theoretical and practical methods of interdisciplinary teaching for assessing small and medium sized cities on Danube
Editori: Mihaela Hărmănescu, Angelica Stan, Sorin Vasile Manea
Program Erasmus +
ISBN 978-606-638-286-1 • published: 2023 • media: online
Coperta
Goldstein Maicu. Vilele moderne. Constanța. 1931–1940
Autori: arh. Andreea Cel Mare, arh. Mihaela Criticos, arh. Radu Cornescu, ist. Ciprian Plăiașu
Proiect editorial OAR, coord. Dorothee Hasnaș
ISBN 978-606-638-273-1 • published: 2022 • media: print
Coperta
O singurătate destul de zgomotoasă: Practici artistice neconvenționale în Atelier 35 Oradea și gruparea MAMÜ din Târgu Mureș, 1978-1989
Mădălina Brașoveanu
Proiect editorial AFCN – parteneriat cu editura IDEA Design & Print Cluj
ISBN 978-606-638-250-2 • published: 2022 • media: print
Coperta
Comunitatea Academică a Școlii de Arhitectură
Coordonator prof.dr.em.arh. Cristina Olga Gociman
Proiect editorial CASA, fonduri OAR
ISBN 978-606-638-284-7 • published: 2022 • media: print
Coperta
YENI ISTANBUL: A SYSTEM OF MEGAPROJECTS
an assessment of the dimensions of the new megaprojects in global cities situated at the periphery of Western capitalist economies from a governance and planning process perspective
Serin Geambazu
Fonduri FDI, Program CULTADISER+ (lb.engl.)
ISBN 978-606-638-283-0 • published: 2022 • media: print

Page: 1 3 4 5 37