ro | en
HomePublications list › Errare Humanun Est. Errors, Mistakes and Failures …

Errare Humanun Est. Errors, Mistakes and Failures in Design – Execution – Use

coordonator prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija
ISBN 978-606-638-342-4
media: online
pending (2024)

Cunoașterea cauzelor și posibilelor consecințe ale erorilor ce pot surveni în proiectarea, execuția, dar și exploatarea clădirilor reprezintă un mijloc de învățare important într-un domeniu precum arhitectura. Proiectanții și executanții au o responsabilitate imensă față de beneficiarii, deopotrivă direcți și indirecți, ai produselor muncii lor. Volumul de față întrunește o serie de capitole ce discută aceste aspecte din perspective diverse, fiind dezvoltate de profesioniști din domeniul arhitecturii, dar și din domenii și sectoare de activitate conexe, ca urmare a workshop-ului Errare Humanum Est. Errors, Mistakes and Failures in Design – Execution – Use organizat în iulie 2023 de Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane (CSAU) al UAUIM, Università degli Studi di Napoli Federico II, Aristotle University of Thessaloniki, Glamour Floors și Academia de Stiinte Tehnice din Romania în parteneriat cu AGC, Alumil și Siniat. Volumul se încheie cu proiectele de reactivare a unui spațiu dedicat comunității din Satul Banului, jud. Prahova, dezvoltate de studenții participanți la workshop. Acestea au reprezentat un mod aplicat de înțelegere și rezolvare a unor probleme specifice de exploatare.